Yhteisöllisen median verkkokurssi

Yhteisöllisen median verkkokurssi tukee verkkopedagogiikan kurssin oppeja, lähestymistapana on kuitenkin selkeämmin olemassa olevien verkkopalvelun ("pilvipalvelujen") hyödyntäminen ja sopivien palvelujen löytäminen omien kokeilujen ja tarvemäärittelyjen kautta.

  • Yhteisöllisen median määrittelyä
  • Yhteisöllisen median ohjeistukset (linkkejä)
  • Yhteisöllisen median palvelujen luokittelua
  • Yhteisöllisen median hyödyntäminen opetuksessa ja ohjauksessa

Kurssin jälkeen opettajille on tarjolla hankkeen puitteissa

  • wiki-ympäristö enorssi.wikispaces.net -palvelussa
  • blogi-ympäristö

Lisämateriaalia:

Päivitetty 5.1.2012