Quality in blended Learning -kurssi 16.1. ja 15.-16.5.2015 (osaksi englanninkielinen)

Ilmoittautuminen onnistuu tästä. Lähitapaamiset järjestetään Helsingin yliopiston Viikin normaalikoululla, Kevätkatu 2.

Aloituspäivät tavoitteita:

 • käymme läpi monimuoto-opiskelun laatukriteerejä (joita hankkeessa on koottu ennen kurssia) niin tutkimuksen kuin omien selvityksien kautta
 • tutustumme toimintaympäristöjen laatukriteereihin, joita hankkeen on kottu
 • tutustumme kahteen online-työkaluun (joita voi käyttää tuettuna oman pilotin aikana); Skype ja Adobe Connect Pro
 • esittelemme eri tutor-ryhmän, joista jokainen kurssilainen valitsee omansa - jonka puitteissa toteuttaa lähijaksojen välillä oman monimuotokoulutuksen
 • sovitaan kouluutuksen aikataulu, ml. 2-3 teemasta, joihin tutustutaan BL-kurssilaisten kesken ja joista kootaan yhteiset tuotokset
 • tutor-ryhmässä sovitaan työskentelymuodoista, aikatulausta ja verkkotapaamisista (kts. malli, löytyy Edmodosta)

Perjantai 16.1.2015 Viikin normaalikoulu

Klo Aihe / Theme Materiaali / Materials

09.00

Esittäytyminen, projektin henkilöiden esittely: workpackage-rakenne/ http://bit.ly/106JEcY
09.30

Mitkä tekijät lisäävät laatua monimuoto-opiskeluun? Laatukriteerit. WP1 materiaali/ tutkimusta (Ari Myllyviita)

WP2 materiaali/ laatukriteerit (Ari + Merja Auvinen)

http://bit.ly/1tn879J

http://bit.ly/ZZ1nTA

09.50

Webnaari-osuus: Kokemuksia BL-koulutuksen toteuttamisesta, University of Applied Science Utrecht - Skype -yhteydellä

10.30

Erilaisten verkkotyökalujen mahdollisuuksia: opetuskokeiluja - caset (Tutorit esittelevät)

WP4 materiaali / oppimisalustan laatukriteerit (Annika Meder-Liikanen)

 
12.00 LOUNAS + KAHVI  
12.45 Projektin johto esittäytyy (Adobe Connect Pro -yhteydellä)  
13.15

Yhteisesti käytettävän alustan opastus / Edmodo
(Annu+Merja, Ari)

 
14.00

Jakautuminen tutor-ryhmiin - -ryhmän tutor esittelee omat opetuskokeilunsa + verkkotyökalunsa tarkemmin

 • Wikit: yhteisöllinen reaaliaikainen tiedon tuottaminen ja jakaminen - Peter von Bonsdorff, Ari Myllyviita
 • Edmodo - jatkuva arviointi - Annmarie Tavaila, Anu Hyrkkänen, Ari Myllyviita
 • Blogit ja oppimisprosessi - vertaisarviointi - Reetta Nisonen ja Annika Meder-Liikanen
 • Edmodo - kielten opetuksessa - Merja Auvinen ja Annu Ojala
 • GAFE - Google Application for Education, Googlen palvelut, arviointityökalut - Mika Parviainen
 • Peda.net - sähköiset ja muokattavat oppikirjat osana oppimisympriästöä - Ari Myllyviita
 
  WP5 materiaali / tutoroinnin laatukriteerit :
-sovitaan tutor-ryhmän kesken ohjauksen käytännöistä verkkoalustalla, pohjana tutoroinnin laatukriteerit: vähintään kolme kontaktia?
-laitetaan omien opetuskokeilujen suunnittelu alulle, kirjataan verkkoalustalle
-verkkotyökalun käyttöönotto-opastus
 
16.00 1.lähijakso päättyy  

 

Työskentely tutor-ryhmässä tammi-toukokuu - oman kokeilun toteuttaminen

 • Työskentelymuodot, aikataulu, verkkotapaamiset ym. sovitaan tutor-ryhmässä
 • Mallirunko, jota voi ryhmässä lähteä muokkaamaan.

Toinen F2F-tapaaminen on toukokuussa 15.-16.5.2015 Viikin normaalikoulussa

päivä 1: to 14.5.2014 klo 10-16

 • Arvioitsijoiden tapaaminen. (koulutettavat ei paikalla)
 • vieraiden ja työryhmän esittäytyminen
 • testikurssin rakenteen, sisällön ja käytänteiden esittely
 • tutorit esittelevät omien tutor-ryhmiensä toiminnan. Arviointia, mikä toimi ohjaajan näkökulmasta, mikä ei.
 • Vieraiden kommentit

päivä 2: pe 15.5.2015 klo 9-16

 • Opetuskokeilujen esittelyä + arviointia Tutor-ryhmittäin.
 • Koulutettavat esittelevät opetuskokeilunsa. Arviointia, mikä toimi, mikä ei.
 • Laatukriteerien syventäminen/täydentäminen/arviointi (koko ryhmä, esim. Presemo)
 • Vieraiden kommentit
 • ILLALLINEN

päivä 3: la 16.5.2015 klo 9-16

 • Opetuskokeilujen esittelyä + arviointia Tutor-ryhmittäin (jatkuu).
 • Koulutettavat esittelevät opetuskokeilunsa. Arviointia, mikä toimi, mikä ei.
 • Laatukriteerien syventäminen/täydentäminen/arviointi (koko ryhmä)
 • Loppuyhteenveto, arviointia.
 • Palautekysely
 • Vieraiden puheenvuoro
 • todistusten jako

Koulutus on myös osa Quality in Blended Learning -hanketta.

Lisätietoa saa: annika.meder-liikanen@helsinki.fi, ari.myllyviita@helsinki.fi